Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

386 01 Horní Poříčí

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Václav Křešnička

Mobil: 602 446 429

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Karel Houška

Pavel Petrlík
Miroslav Kozák
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Aktuální informace

Známky na popelnice
Barva známky a cena za odvoz 1 kusu popelové nádoby 110 litrů vč. 15 % DPH
Modrá: odvoz 1x za 14 dnů po celý rok Kč - 2200 Kč
Bílá:odvoz 1x měsíčně Kč - 1100 Kč

Úhrada za známky se vzhledem k epidem. situaci bude prodvádět formou bankovního převodu na číslo účtu: 26727291/0100
variabilní symbol: popisné číslo budovy
poznámka pro příjemce: Příjmení Jméno
Známky budou dle uhrazené částky, uvedeného popisného čísla a jména rozdistribuovány koncem ledna. Další informace včetně termínů svozu jsou na obrázku níže.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 08.02.2021 od 08:00 do 16:00
Vypnutá oblast: Horní Poříčí, část obce podél hlavní silnice od čp.30 a čp.4 směr k čp.51 a čp.20 včetně, areál tábora Univerzity včetně čp.19 a 36 a samoty pod táborem za řekou Otavou

.
 
 
Sběrný den odpadů

Obec Horní Poříčí organizuje pro občany obce sběrný den odpadů

na sobotu 14.11.2020 a neděli 15.11.2020.

 

Prosíme o ukládání odpadu

  • nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad (akumulátory, zářivky, televize, zamaštěné odpady, zbytky barev, chemikálie, ledničky, elektronický šrot, pneumatiky, koberce, matrace a další velkoobjemový odpad.) do přistavného kontejneru vedle fotbalového hřiště (kapalný odpad do kontejneru pouze v UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH)
  • elektroodpad (ledničky, PC, pračky...) do přistavného kontejneru vedle fotbalového hřiště a pouze KOMPLETNÍ (ledničky včetně motorů apod.)
  • kovový šrot do kontejneru vedle hřiště za bývalou hospodou

Další podrobnosti jsou na plákátu níže.

 

Další sběrný den proběhne na jaře 2021.

V mezidobí je možno vozit odpad firmě Recyklace odpadů a skládky a.s..(www.rosstrakonice.cz)

.
 
 
Informace ke koronaviru

Základní desatero je na obrázku níže. Oficiální informace ke koronaviru naleznete na webu MV ČR a webu MZ ČR. Zároveň byl vydán i speciální Poříčský zpravodaj č.2

.
 
 
Informace - úřad práce ČR
Níže v příloze jsou informace ke komunikaci s Úřadem práce ČR ve vztahu k současné situaci.
Přílohy
Informace2089 kBUP-letak-Nečekejte ve frontách.pdf
Koronavirus
Preventivní informace (telefonická spojení, webové odkazy) ke koronaviru jsou níže v přílohách.
Přílohy
Informce99 kBKORONAVIRUS_2020_03_05.pdf
Odkazy522 kBKoronavirOdkazy_2020_03_05.pdf
| 1-5 | následující | Celkem 108 čl. (22 str.)