Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

386 01 Horní Poříčí

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Václav Křešnička

Mobil: 602 446 429

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Karel Houška

Pavel Petrlík
Miroslav Kozák
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Historie obce

Obec vznikla sloučením Dolního a Horního Poříčí v roce 1963. Obě obce existovaly již několik staletí předtím. Byly založeny pravděpodobně jako osady rýžovníků zlata, které se rýžovalo na řece Otavě od keltských dob. První písemná zmínka o nich je z roku 1315. Později obec Dolní Pořící náležela ke Střelskohoštickému panství a obec Horní Poříčí patřila k Práchni.

Obě obce byly převážně zemědělské, místní obyvatelé se také živili lovem ryb a perlorodek. Ještě před 2. světovou válkou byla Otava tak čistá, že v době tření tu táhli lososi do Vydry. Perly z Pootaví byly mnohem více ceněny než orientální. V roce 1908 tu byl lov perlorodky říční pozastaven,. Již nebyl obnoven a v 60. letech 20. století perlorodka ve zdejších vodách zcela vyhynula. V téže době zanikla na Otavě po dlouhá léta prosperující voroplavba, která zajišťovala dopravu šumavského dřeva vodní cestou až do Prahy.

Život obce byl vždy úzce spjat s řekou. Její tok byl využíván také jako zdroj energie. V obci byly dva vodní mlýny. Most přes řeku byl postaven v roce 1927.

Obec se nachází na levém břehu Otavy směrem Strakonice - Klatovy. Obec má spojení vlakové na trati České Budějovice - Plzeň a také spojení autobusové. Strakonice jsou vzdáleny 10km a Horaždovice jsou vzdáleny 7km. V obci žije 310 trvale bydlících obyvatel. V obci je provozován obecní vodovod, kanalizace, čistička odpadní vod, plynovod a další potřebná zařízení. Obec je spjata s řadou místních spolků, které se aktivně zapojují do dění obce. Jedná se o dobrovolné hasiče, myslivce, červený kříž, sportovce a rybáře. Obec žije hezkým vesnickým kulturním životem na kterém se podílejí všichni občané obce. V obci dobře prosperuje prodejna potravin a místní hostinec.

Památky a zajímavosti v okolí

Šebestovský mlýn

Později Kubešův mlýn, najdete jej v Horním Poříčí. Postavil jej mlynář Tomáš Šebesta v druhé polovině 17. století. Mlýn měl tři vodní kola na spodní vodu. Provoz byl ukončen v roce 1952. Poslední mlynářem byl Bohuslav Kubeš. Dnes je mlýn využíván jako "Penzion Kubešův mlýn" bez návaznosti na svoji původní funkci. Častým hostem zde býval malíř Alois Moravec, který velice rád v Pootaví maloval.

Vrchnostenský mlýn v Dolním Poříčí

Od roku 1676 jej vlastnil mlynář Matěj Kutil, posledním majitelem byl František Bílý. V roce 1919 byla do mlýna nainstalována Francisova turbina. Ta zásobovala elektřinou Dolní i Horní Poříčí. Mlýn skončil svoji činnost v roce 1954 a provoz elektrárny byl zastaven kolem roku 1960. Dnes soukromý objekt a znovu zprovozněna elektrárna.


 

Kaple na návsi v Horním Poříčí

Kaple z roku 18302, obdélníková, postavená v lidovém baroku. U kaple stojí památník padlých a nezvěstných občanům z 1. světové války.Kaple na návsi v Dolním Poříčí

Kaple pochází z 18. století, je víceboká, zaklenutá.

 


Hostinec U Roubalů

Jako hostinec je uváděn již v roce 1873. V roce 1908 byla povolena živnost paní Marii Roubalové. Nyní je po obnově opět zprovozněn a slouží i se sálem k hostinským službám a kulturním akcím.Žižkův most

Technická památka. Kamenný jednoobloukový most se nachází v katastru Dolní Poříčí a je přístupný pěšky i na kole po levém břehu Otavy. Leží nedaleko soutoku Březového potoka s Otavou. Původně vedl přes Březový potok a složil staré obchodní cestě. Po regulaci potoka a přeložení řečiště zůstal na suchu. Koluje o něm řada pověstí.

Výcvikové středisko Univerzity Karlovy

Stojí při řece nedaleko Kubeěova mlýna. Je zde ubytovací i stravovací provoz a sportovní zázemí.

Kubská skála

Leží na hranici poříčského a střelskohoštického katastru. Podle pověsti se v ní má ukrývat české vojsko, které přijde na pomoc, až bude v Čechách nejhůře.