Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

Horní Poříčí

386 01 Strakonice

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Václav Křešnička

Mobil: 602 446 429

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Karel Houška

Pavel Petrlík
Miroslav Kozák
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Maškarní průvod 2019
V sobotu 23.2.2019 se opět zaplnila krčma U Roubalů. Na základnu před náročným pochodem se vydala posilnit a jaterně připravit grupa 22 masek.
I průvod masek zasáhla generační obměna. Bývalou pěknou řádku doktorů a sester nahradili mladší. I když náš pediatrický ortopedický geriatr zůstal po roce stejný. Žádný bacil si v Poříčí nezůstal jistý a mnohý kok před ním prchnul za kopečky. Nicméně v sesterském stavu došlo nejen k obměně, ale dokonce i k posílení o další sestru. Jedna umí držet  (pacienta) a druhá píchat (injekce). Kvitujeme příznivě toto posílení, hodí se to při obklíčení a nahánění pacientů, vyplňování receptů a všeobecné vakcinaci obyvatelstva a domácí zvěře.
Rovněž policejní orgán vypadal podobně tomu loňskému. Absolvoval úspěšně praxi u jízdní policie, kde obstál v pozici koně. Na památku mu zůstala helma s brýlemi a vycházková hůlka. Ale na pokuty byl nekompromisní, sám třeba obklíčil zastavovaný vůz a ve druhé vteřině již řidič měl vyplněný pokutový blok za průjezd obcí.
Z dalších masek, kteří našemu masopustu zůstaly věrné, jmenujme tradiční jako topol vysokou nevěstu a jejího tradičního ženicha. Kolikrát ho už přenesla přes práh? Lazebník sevilský rovněž vykonal svou dobře placenou a voňavou práci. Zkrášlil všem tváře, vlasy apod. Rovněž mistr pekař nabízel po domech své výrobky – koláčky, koblížky a lahváče.. Z širých amerických plání dorazil i „olda šetrnej“ se svou „nšo-či“. Den sváteční ctila i počestná „sestra v kristu“. Samozřejmě nechyběli i další tradiční masky. Tradiční dokumentarista Kája to všechno maškarní hemžení briskně natočil a výstup je k vidění zde.
Bohužel absence postihly i jindy početnou skupinu muzikantů. Dlužno dodat, že zbytek v čele se sólistou na vozembouch Vojtou odehrál široké spektrum skladeb napříč žánry. Bohužel chyběli i jiné masky, třeba tradiční dráteník a tím pádem padla jeho legendární jízda z kopečka ke mlýnu na rozhrkané kárce. Rovněž mistr cechu kominického opomněl dorazit a pomazat tváře čerstvými sazemi.
Nakonec ta úmrtnost nebyla tak velká a většina maškar dorazila zpět do vyhřáté krčmy. Tož za rok milý masopuste, tož za rok. 

Z věcí hasičských a obecních – sportovní stříkačka se vrátila se servisu z Moravěnky. Naše hasičské snažení dospělo do fáze, že i holky si odzkouší na soutěžích sílu dvoulitra, i v rámci zlepšení konkurenceschopnosti s ostatními ženskými družstvy. I když holky proháněly soupeřky s PS 15 dost slušně a nad očekávání.
Osobní účastí na setkání pořadatelů soutěží v ročníku 2019 ve středu 27. února bylo potvrzeno pořadatelství dospělé soutěže. Bohužel požadovaný termín 17. srpna obsadili se svou, dříve podanou žádostí hasiči z Kestřan. Náhradní termín byl určen na 10. srpna. Z tohoto důvodu byla požádána rada dětské ligy o přesunutí již přihlášeného termínu dětské soutěže 17. srpna o týden dříve. Jiná dětská soutěž by v tento den neměla býti přihlášena, tudíž by se měl konat druhý poříčský hasičský den v sobotu 10. srpna, se začátkem kolem 8:30. Je zde možnost i pořádat soutěže po týdnu, nicméně vše bude upřesněno časem a jistě proběhne v této otázce sezení přípravného výboru. [M]
Hasičský ples
Počátkem února si obecní sál v hospůdce u Roubalů zamlouvají hasiči. Ti tady pořádají tradiční hasičský ples s bohatou tombolou. Pro letošek to vyšlo na pátek 8. února.
Příprava na ples začala s novým rokem a hlavním úkolem je prodat lístky, vyvěsit plakáty a sehnat bohatou tombolu. Vše se podařilo. Prodej lístku, rozdělený na dvě party pro horní a dolní část, převzali mladší a alkoholem nezkažení. Hořejšek navzdory legendárním historkám o „ňafíku“ v každé chalupě se podařilo obejít na první dobrou. Dole to měl nový velitel Fido a Vápno trošku těžší, ale na dvakrát to nakonec dali, patrně i s dvojkou v žíle. Celkem se po staveních a v přímém prodeji v sále prodalo tolik vstupenek, že to přesáhlo číslo 130.
Samozřejmě ne každý mohl dorazit, nebo mu to neumožnilo zdraví, čas, chuť a nálada. Kdo dorazil, rozhodně nelitoval. A že to byla slušná návštěva. Jistotou je, že ráno vyjde po každé slunce. Naší stabilní jistotou je, že když hrábne do strun populární kapela Scéna, kterou v rámci dobré spolupráce domlouváme rok dopředu, parket se okamžitě zaplní. A až do nějakých třech, půl čtvrté ráno je nutné v rytmu písníček prošoupat střevíce.
Samozřejmostí je opravdu bohatá tombola, že zaujme třetinu kuchyně. Přes propagační předměty, kalendáře, pivka, až po vína, brikety k zatopení, různé poukazy na pivo, masáže, skipasy apod. Rozhodně bych neohrnoval nos nad takovou cenou, jako jsou brambory. Na to by Vám moje prababička, tahle žena odkojená Šumavou, řekla: „brambory a zelí, živobytí celý…“ Aby ty brambory se zelím nezůstaly jako sirotci, ta na poslední losovaný lístek čeká čuník. Očekávání hostů bylo tak veliké, že všech pět barev zmizelo za půlkou sálu, tj. 1000 lístků našlo majitele. Naštěstí Libor, jakožto předseda fotbalistů dojel dom pro železnou zásobu v podobě jednoho paklíku žlutých lístků. Tyto hned byly oraženy a kompletně doprodány.
O půlnoci se šlo na věc a snad každý něco vyhrál. Hlavní bylo, že lidé se přišli pobavit a přespolní přišli pobýt s Poříčáky. Hasiči opět děkují všem, kdo si v pátečním programu rezervoval místo na hasičský ples do Poříčí. A již se všichni těšíme na příští rok, kdy dorazí do sálku U Roubalů stejně veliká nebo ještě větší návštěva. Tož Scéno, sólo pro hasiče a ještě jednou do kola… [M]
Hasičská výroční schůze
Přišel nový rok 2019 a s jeho začátkem je třeba zhodnotit rok předchozí. K tomu slouží pravidelná výroční členská schůze SDH Poříčí. Nejinak tomu bylo i letos 26. ledna, kdy v sále U Roubalů bylo třeba ze strany hasičů seznámit členy a hosty s naší činností za loňský rok.
Ještě před schůzí, po konci léta a přes zimu, se hasiči neuložili k zimnímu spánku, jak by se mohlo zdát. Naopak. Po skončení soutěží se opět hasiči zapojili do společensko-kulturního života obce. Během podzimu pomohli zorganizovat krásné oslavy 100 let republiky. Mnozí členové pomohli s přípravou dětských kolektivů na podzimní kolo hry Plamen. Do víru tance pozvali občany na tradiční posvícenskou zábavu, i bez tomboly docela hojně navštívenou. Co se týče techniky, sportovní stříkačka byla odeslána na pravidelný servis k panu Vinklerovi.
Díky obci, resp. dotačnímu programu bylo možné pořídit novou hasičskou káru pro potřeby dětských družstev. V neposlední řadě se hasiči zúčastní brigád, jedna z posledních bylo kácení nebezpečně nakloněných 3 kmenů stromu nad cestičkou u řeky pod bytovkami. Zároveň jsou hasiči v plné pohotovosti s přípravou výroční valné hromady, ať se jedná o přípravu zpráv o činnosti, výběr členských příspěvků nebo přípravu videosekvence. Členové sboru také obcházejí známé firmy a podnikatele, shání bohatou tombolu a i jinak se připravují na pořádání tradičního hasičského plesu 8. února. Tradicí zůstane samozřejmě prodej lístků na ples po staveních. Starší generace zkušených členů  již předala tento úkol služebně mladším. Tímto starším členům děkujeme za poctivé plnění tohoto náročného úkolu (jejich játra již byla dostatečně ztvrdlá… :D ).
A když se vše podařilo připravit, nastala chvíle pro výroční valnou hromadu sboru. Řečníci v několika bodech seznámili přítomné s aktivní činností sboru na poli kulturně-společenském. O úspěších dětských družstev referoval Petr Kubeš. Další zpráva referovala o dospělých družstvech, hlavně tedy o úspěších ženského družstva. Zpráva finanční je taky veskrze pozitivní, žádné potrojné účetnictví (má dáti – měl dát – nedal) naše šikovná účetní Danuška nedopustila.
Došlo rovněž k volbě velitele. Z důvodu, že svou činnost velitele ukončil Štěpán Podskalský, byl novým velitelem zvolen takřka jednohlasně Honza Fiedor. Své zdravice sboru přednesla i starostka OSH pí. Boukalová a velitel okrsku p. Boukal. I starosta obce p. Pešek prezentoval svůj pohled na činnost sboru z té stránky obecní.
Při roznášení guláše se pustila videosekvence a tím už oficiální část skončila. Videovýběr ze schůze je samozřejmě Kájou natočen, sestříhán a upraven a je zde.
Tímto všechny zveme na tradiční hasičský ples s kapelou Scéna, který se bude konat dne 8. února. Přijďte něco vyhrát a prošoupat střevíce. [M]
Podzimní kolo hry Plamen
Tak poslední soutěžní klání tohoto roku bylo tradiční podzimní kolo hry Plamen 2018/19 v sobotu 13. října. Resp. se tím pomalu nastiňuje sezóna příští. Dětské kolektivy po sobotním raníčku vyrazily do Hajan. Samozřejmě ne pokračovat ve sladkém chrupkání v peřinách, ale do obce Hajany u Blatné.
Podzimní kolo nepatří po pravdě mezi naše aktivity, ve kterých bychom sbírali vavříny jak po běžícím pásu. Takže jakékoliv umístění kolem desátého místa se bere, že je to ok. I když je pravdou to, že se děti fakt snažily odvést maximum. Velký dík o nahuštění vědomostí do hlav dětí patří tak Radce Petranové, levému brku ženského družstva, která ze svého mateřského SDH Malý Bor má obšírné znalosti a vědomosti o tom, co na Plamenu dělat, jak a kterak to zvládnout.
A to ještě mladší fasovali číslo jedna, jak pro ZPV, tak i pro štafetu požárních dvojic. Takže jako první vyrazili poznávat krásu okolí obce Hajany. Za nějakých 30 minut byli zpátky, resp. 30,56. Pět stanovišť úspěšně za sebou. Kupodivu nebyl největší problém se vzduchovkami, špalíky popadaly skoro všechny. Akorát mladší popletli uzle, dvanáct trestných. Celkem dostali 14 trestných minut a jejich výsledný čas závodu 44,56. Umístění ze závodu ZPV bylo příjemné páté místo.
Součástí podzimního kola je rovněž disciplína štafeta požárních dvojic. Pár chybek se objevilo při roztažení a smotání hadice, jinak si při videu myslím, že dobrý. Celkový čas mladších činil 112,19 včetně deseti trestných bodů.  Celkové místo v této disciplíně bylo desáté.
Sakumprásk v součtu bodů z obou disciplín z podzimního kola hry plamen přineslo opravdu výtečné sedmé místo.
Starší pro změnu fasovali na závod jedničky dvě. Tudíž v mezidobí čekání na rozběh své kategorie začali disciplínou štafeta požárních dvojic. Dali to docela rychle, bez žádných prodlev a hlavně trestných bodů v čase 76,31. V souboji setin a desetin bylo osm starších hlídek rychlejší. Starší mohli klidně skončit třeba třetí, ale nevadí.
Pak se v klidu připravili na běh ZPV. Vyběhli a v čase 36,20 byli zpět. Někde čekali a to dalo skoro deset minut. Čistý čas 26,41, k tomu však dostali 18 trestných minut, kdy své trestňáky rozložili plynule na skoro všechna stanoviště. Celkový čas tak činil 44,41. V této disciplíně obsadili nakonec místo dvanácté. Starší tak nakonec po celém sluncem zalitém dni v Hajanech obsadili konečné desáté místo.
Souhrnné video je natočeno a je zde.
A tímto skončilo veškeré to letošní soutěžní snažení ve všech kategoriích. Snad to byl úspěšný ročník 2018.  [M]
Závěrečný boj dětí
Děti mají za sebou poslední letošní soutěž v požárním útoku. Do areálu zámeckého parku v obci Žihobce v sobotu 22.9 tak míří spolu s našimi družstvy dalších deset mladších a pět starších, dvě přípravky nevyjímaje.
Podzim udeřil plnou silou a v sychravém dopoledni se čekaly zajímavé časy. Zatímco hegemonie dřešínských družstev pokračovala i v Žihobcích, kdy si obě již před tím rozdělila titul mistra a vicemistra mladší kategorie, o třetí celkově byl boj. Nepatrný bodový náskok drželi naši mladší. Na řadu ve své kategorii šli jako poslední startující. Dobře tak věděli, jaký čas musí dosáhnout, znali okolnosti útoků svých soupeřů. Nakonec dokázali předvést čas 18,95,  a to stačilo na místo páté. Video je natočeno a je zde. Dotírající soupeři se pohybovali těsně před nebo za naším družstvem. Tím pádem se mladším podařilo udržet kýžené celkové třetí místo.
Starší měli o trošku lehčí konkurenci. Nicméně také hodlali zamíchat celkovým pořadí. Poslední pokus celé sezóny patřil jim. Krásný útok bez výrazných chyb v dokončeném čase 16,80 jim nakonec přinesl bronzový pohár. Video je natočeno a je zde. Naši starší tak okupují  čtvrté místo celkově. Jinak celkovým vítězem starší kategorie se staly sousední Střelské Hoštice, pomohlo jim k tomu i vítězství v Žihobcích. Sportovně gratulujeme k tomuto úspěchu.
V Žihobcích bylo rovněž vyhlášení a jeho průběh je natočen na tomto videu zde. Dětská sezóna tak skončila úspěšně. Zanedlouho to začne znovu, před zimním hasičským spánkem se ještě objeví družstva děti na podzimním kole hry Plamen.

Starší a odrostlí to již mají za sebou. Náš vyslanec Vojta se tak přes zkratky, rozkopané cesty a objížky dostal v pátek 14. září do Čejetic na celkové vyhlášení okresu. Zde přebral brambory a jiné ceny za celkové deváté místo mužů. Ženy skončily nakonec na místě sedmém. O týden později v pátek 21.9 proběhla tradiční „rozlučka“ s celou sezónou v boudě na fotbalovém hřišti. Tato trvala do ranního kuropění. Budeme si přát, aby příští rok byl mnohem lepší než ten letošní. Budeme se snažit odčinit těch pět neplatných pokusů z letošního závěru sezóny.

Z věcí obecních
V neděli 16.9 bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřišťátko u rybníčka Na ohradě. Nedočkavá drobotina po utržení pásky vtrhla na hřiště, aby vyzkoušela nové prolézačky, nové houpačky a další herní prvky. Hřiště bude určitě pravidelně využíváno. Video z otevření je zde.
Na prostranství u hřiště přijeli na pozvání v pátek 21.9 tři mistři dřevosochaři. Z bukových polen pak tvořili, řezali a brousili zajímavá díla. Každý dle libosti se jim mohl dívat pod ruce.  V neděli bylo hotovo a vodník, dáma s perlou a rýžovník zlata tam stáli jako živé. Obec nyní řeší nerudovskou otázku, kam s tím, kdepak by to bylo možné umístit… [M]
| 1-5 | následující | Celkem 123 čl. (25 str.)