Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

386 01 Horní Poříčí

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Václav Křešnička

Mobil: 602 446 429

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Karel Houška

Pavel Petrlík
Miroslav Kozák
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Rozpočet 2021, závěrečný účet 2020 – dokumenty
Přílohy
Schválený rozpočet na rok 2021175 kBSchválený rozpočet na rok 2021.pdf
Rozvaha k 31.12.2020157 kBRozvaha k 31.12.2020.pdf
Výkaz o plnění rozpočtu417 kBVýkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2020.pdf
Výkaz zisku a ztrát112 kBVýkaz zisku ztrát k 31.12.2020.pdf
Příloha k 31.12.2020131 kBPříloha k 31.12.2020.pdf
Rozpočtová opatření 202164 kBRozpočtové opatření č.1.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání267 kBZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.pdf
Rozpočet 2020, závěrečný účet 2019 – dokumenty
Přílohy
Výhled rozpočtu 2021-2023121 kBSchválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021_2023.pdf
Schválený rozpočet na rok 2020175 kBSchválenýrozpočetnarok2020.pdf
Rozpočtová opatření 2020407 kBRozpočtová opatření 2020.pdf
Rozvaha k 31.12.2019532 kBRozvaha k 31.12.2019.pdf
Výkaz o plnění rozpočtu4216 kBVýkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2019.pdf
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.535 kBVýkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf
Zpráva o přezkoumání1803 kBZpráva z přezkoumání za rok 2019.pdf
Závěrečný účet 2019183 kBzávěrečný účet 2019-schválený.pdf
Rozpočet 2019, závěrečný účet 2018 – dokumenty
Přílohy
Rozpočtová opatření 2019407 kBRozpočtové opatření číslo 1-12.pdf
Schválený rozpočet na rok 2019170 kBSchválený rozpočet na rok 2019.pdf
Zpráva o přezkoumání1926 kBZpráva o výsledku přezkoumání 2018.pdf
Výkaz o plnění rozpočtu4131 kBVýkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018.pdf
Rozvaha k 31.12.2018530 kBRozvaha k 31.12.2018.pdf
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.532 kBVýkaz zisku a ztráty k 31.12.2018.pdf
Příloha 31.12.20184230 kBPříloha 31.12.2018.pdf
Závěrečný účet - schválený166 kBzávěrečný účet 2018-schválený.pdf
Rozpočet 2018, závěrečný účet 2017 - dokumenty
Přílohy
Schválený rozpočet na rok 2018356 kBSchválený rozpočet na rok 2018.pdf
Výhled na roky 2019-2023185 kBStřednědobý výhled rozpočtu na roky 2019_2023.pdf
Zpráva o přezkoumání3180 kBZpráva o výsledku přezkoumání 2017.pdf
Výkaz plnění rozpočtu3946 kBVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31.12.2017.pdf
Rozvaha k 31.12.2017527 kBRozvaha k 31.12.2017.pdf
Rozpočtová opatření 2018408 kBRozpočtová opatření.pdf
Závěrečný účet - schválený344 kBzávěrečný účet 2017-schválený.pdf
Rozpočet 2017, závěrečný účet 2016 - dokumenty
Přílohy
Rozpočtový výhled178 kBRozpočtový výhled obce Horní Poříčí na roky 2015-2019.pdf
Schválený rozpočet251 kBSchválený rozpočet na rok 2017.pdf
Schválený rozpočet za rok 2016274 kBzávěrečný účet 2016 schválený.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání4293 kBZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf
Hodnocení plnění rozpočtu 20163972 kBVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 31.12.2016.pdf
Rozvaha 2016456 kBRozvaha 31.12.2016.pdf
Rozpočtová opatření 2017226 kBRozpočtová opatření roku 2017.pdf