Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

386 01 Horní Poříčí

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Václav Křešnička

Mobil: 602 446 429

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Karel Houška

Pavel Petrlík
Miroslav Kozák
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Babský sbor

Babský soubor Horní Poříčí vznikal  pozvolně a spontánně již v roce 1999 z potřeby se sejít, poklábosit a především si zazpívat poté, co se již pod vedením paní Marcely Chocholové v obci uskutečnily tradiční slavnosti, jako je Konopická, Babský bál a Staročeské máje. V roce 2005 se stával kompaktnější, s pevným řádem a stabilním obsazením. Byly pořízeny společné kroje, vytvářel se i jasný repertoár, jehož výběr vycházel jak z lásky k prácheňské písni, tak i k Jihočeskému kraji samotnému. Velký podíl na vzniku souboru i výběru repertoáru má významná osobnost Prácheňska, pan Josef Režný, který byl v jeho počátcích vedoucí soboru Marcele Chocholové velkou oporou. Soubor zpívá prácheňské písně, písničky z jihu Čech, písně zadumané  i rozverné. Zpívá krásné jihočeské koledy, prácheňské vánoční písně. Jeho projev je přirozený, nevyumělkovaný, na jeho kvalitě však vedoucí souboru, Marcela Chocholová, pravidelně nejméně jednou týdně pracuje. Jde o dechová, rytmická, intonační a hlasová cvičení, která výrazně posunula kvalitu projevu. Svými vystoupeními soubor rozdává radost a dobrou náladu nejen na strakonických oslavách, vánočních trzích a vernisážích, na venkovských slavnostech, ale především  při pravidelných  návštěvách domovů pro seniory, v charitativních zařízeních, nemocnicích po celém jihu i západě Čech.

 

Webové stránky Babského sboru naleznete zde.