Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

Horní Poříčí

386 01 Strakonice

Telefon/Fax: 383 399 750

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Štěpán Podskalský

Mobil: 721 754 487

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Václav Křešnička
Pavel Petrlík
Karel Houška
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Oznámení (26.6.2017)
Níže v příloze je oznámení o zasedání zastupitelstva obce.
Přílohy
Oznámení194 kBOznámení-2017-07.pdf
Závěrečný účet SMOOS (22.5.2017)
Návrh závěrečného účtu SMOOS a zpráva auditora je níže v příloze
Přílohy
Závěrečný účet195 kBNÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016.pdf
Zpráva o přezkumu279 kBSMOOS 2016-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Závěrečný účet obce (19.5.2017)
Závěrečného účtu obce za rok 2016 je níže v příloze včetně zprávy a finanční rozvahy.
Přílohy
Rozvaha456 kBRozvaha 31.12.2016.pdf
Závěrečný účet274 kBzávěrečný účet 2016.pdf
Výkaz pro hodnocení3972 kBVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 31.12.2016.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání4290 kBÚčet2017.pdf
Rozpočet SMOOS (22.3.2017)
Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017 je níže v příloze.
Přílohy
Rozpočet35 kBschválený rozpočet SMOOS 2017.pdf
Dokumenty SOSP (22.3.2017)

Níže v příloze jsou následující dokumenty:

Schválený rozpočet DSO SOSP na rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSP za rok 2016

Závěrečný účet SOSP za rok 2016

Přílohy
Rozpočet40 kBROZPOČET SOSP 2017.pdf
Zpráva a účet za rok 20168402 kBSOSP2016.pdf
první | předchozí | 6-10 | následující | Celkem 11 čl. (3 str.)